Działania

Projekt „Tradycyja – Suczasnaść – Buduczynia” to cyk spotkań skierowanych zarówno do społeczności lokalnej, jak również do szerszego grona odbiorców zainteresowanych pogłębieniem wiadomości na temat m.in. historii, tradycji, zwyczajów, ale także współczesnego oblicza życia kulturalnego Białorusinów.

W 2015 r. odbyły się liczne spotkania i warsztaty, w których uczestniczyły dzieci i młodzież m.in. z Szkoły Podstawowej nr 3 z białoruskim językiem nauczania w Bielsku Podlaskim, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, Zespołu Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli, II LO z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim.

Uczestnicy spotkań zdobyli wiedzę m.in. na temat ikony, współczesnej muzyki białoruskiej, pracy białoruskich dziennikarzy. Brali też udział w warsztatach wycinanki oraz wyplatania ze słomy. Wykłady i spotkania prowadzili m.in. Źmicierem Wajciuszkiewiczem, Michałem Androsiukiem, Maryną Marczuk, Barbarą Klimczuk-Moczulską, Iloną Karpiuk oraz Jarosławem Iwaniukiem.

Wszystkie spotkania odbywały się w języku białoruskim lub podlaskiej gwarze tego języka.

Projekt „Tradycyja – Suczasnaść – Buduczynia” zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Więcej o 5. edycji projektu „Tradycyja – Suczasnaść – Buduczynia” w audycji "Pod znakiem Pogoni" w Polskim Radiu Białystok oraz Białoruskim Radiu Racja.

 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota