Działania

Białorusini Podlasia – Otwarcie wystawy poświęconej historii i kulturze białoruskiej na Podlasiu

17.12.2011

17 grudnia 2011 r. w Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach-Dzięciołowie odbyło się otwarcie wystawy pn. „Białorusini Podlasia – historia i współczesność”. Powstała ona, aby zaprezentować ślady historii, które choć często są pomijane, to w naszym regionie odegrały ogromną rolę. Mapy, zdarzenia, miejsca, postacie przywołają nam obszar historyczny Podlasia w kontekście białoruskości. Wykorzystanie multimediów ożywia i uatrakcyjnia odbiór. Opracowaniem tekstów historycznych zajęli się między innymi dr hab. Oleg Łatyszonek – Prezes Białoruskiego Towarzystwa Historycznego oraz Aleksander Maksymiuk – Przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich.

Wystawa powstała dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota