Działania

Kim jesteśmy?

SZCZYTY – Związek na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej powstał w 2013 r. na bazie Związku Młodzieży Białoruskiej, działającego od 1992 r. Należą do niego dziennikarze, pracownicy instytucji kultury, nauczyciele, młodzież oraz studenci, których połączył wspólny cel - działanie na rzecz upowszechniania wiedzy o podlaskich Białorusinach i ich kulturze oraz propagowanie postaw tolerancji sprzyjających wzmacnianiu przyjaznych stosunków pomiędzy społecznością białoruską a polską.


Co robimy?

Doceniamy znaczenie historii i tradycji, jednakże w swojej ofercie szukamy nowoczesnych rozwiązań, które umożliwiłyby pokazanie, jak w innowacyjny sposób można promować bogactwo kultury białoruskiej. Początkowo działalność Związku koncentrowała się na terenie powiatów bielskiego i hajnowskiego. Jednakże wraz z realizacją kolejnych projektów obszar naszego działania objął całe województwo podlaskie. Od ponad 20 lat jesteśmy organizatorami jedynego w Polsce i najstarszego na świecie Festiwalu Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Bardauskaja Vosień”, który co roku ściąga do Bielska Podlaskiego pierwszą ligę białoruskiej sceny muzycznej. W 2008 r. stworzyliśmy Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum”, którego celem jest ochrona drewnianego budownictwa Podlasia. Na jego bazie zorganizowaliśmy w 2014 r. pierwszą edycję Festiwalu Architektury Drewnianej, który zwabił na Podlasie młodych architektów i adeptów sztuk pięknych z całej Polski. W latach 2009 - 2011 pozyskaliśmy środki na stworzenie Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach-Dzięciołowie, którego działalność w 2012 r. została uhonorowana nagrodą główną w konkursie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na Inicjatywę Społeczną Roku w kategorii „Inicjatywy na rzecz dziedzictwa narodowego o zasięgu lokalnym”. Poprzez cykl spotkań „Tradycyja, suczasnaść, buduczynia” od 2010 r. pomogliśmy w dostępie do kultury blisko 2.000 dzieci i młodzieży pochodzącym z małych miejscowości i wsi. Jesteśmy też organizatorami plenerowych wydarzeń muzycznych („Majovyja Sustreczy”, potańcówka „Aksamitny Letni Wieczar”) oraz prowadzimy portal Afisza.org, informujący o aktualnych wydarzeniach kulturalnych z życia białoruskiej mniejszości w Polsce. Nasze działania prowadzone są nieodpłatnie. Środki na działalność pozyskujemy wyłącznie z dotacji, grantów oraz od sponsorów.


Współpraca

Łączymy ludzi, instytucje i różne grupy społeczne we współpracy na rzecz promocji i rozwoju kultury białoruskiej w Polsce. Wszystkich, którzy utożsamiają się z naszymi celami, zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Wierzymy, że współpraca podmiotów z różnych środowisk owocuje ciekawymi przedsięwzięciami i wpływa na budowę kapitału zaufania społecznego.