Działania

Dzień Voli w Centrum "SZCZYTY"

Po raz kolejny Centrum "SZCZYTY" świętowało "Dzień Voli".

Gośćmi spotkania, które odbyło się w ramach projektu "Tradycyja – Suczasnaść – Buduczynia” byli:

prof. Oleg Łatyszonek, który wygłosił wykład nt. "Historyja 25 sakavika",

oraz Radek Dąbrowski, który zaprezentował swoje najnowsze filmy z cyklu "Nośbity Kultury"

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim.

Projekt „Tradycyja – Suczasnaść – Buduczynia” to cykl różnotematycznych spotkań skierowanych zarówno do społeczności lokalnej, jak również do szerszego grona odbiorców zainteresowanych pogłębieniem wiadomości na temat m.in. historii, tradycji, zwyczajów, ale także współczesnego oblicza życia kulturalnego Białorusinów.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota