Działania

Festiwal Bardauskaja Vosień 2013 w Centrum SZCZYTY

W ramach 20. edycji Festiwalu Bardauskaja Vosień, w sobotę, 26 października 2013 r. o godz. 12.00 w Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej SZCZYTY odbył się otwarty panel dyskusyjny poświęcony Festiwalowi.

Dyskusji, w której udział wzięli pierwsi i obecni organizatorzy oraz uczestnicy Festiwalu - Bogdan Simonienko, Doroteusz Fionik, Andrzej Stepaniuk, Michał Aniempadystau, Igor Łukaszuk, towarzyszyły muzyczne wspomnienia zaproszonych gości, m.in. Alesia Kamockiego, zespołu Bosae Sonca, Źmiciera Wajciuszkiewicza.

Zapraszamy na oficjalną stronę festiwalu: www.vosien.org

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

***

Дыскусія прысвечаная “Бардаўскай Восені” у Цэнтры адукацыі і прамоцыі беларускай культуры ШЧЫТЫ - 26 кастрычніка 2013 (субота)

Рэалізавана дзякуючы датацыі Міністра Адміністрацыі і Лічбавізацыі.

 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota