Miejsce

Zbiórka publiczna

Związek Młodzieży Białoruskiej prowadzi w tej chwili zbiórkę publiczną. Zebrane podczas niej środki zostaną przeznaczone na stworzenie i funkcjonowanie Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach.

Dobrowolne wpłaty można wnosić na wyodrębnione na ten cel konto bankowe.

Związek Młodzieży Białoruskiej
Szczyty-Dzięciołowo 5, 17-106 Orla

Nr rachunku: 84 1240 5253 1111 0010 3825 1013
PEKAO S.A. oddział w Bielsku Podlaskim

Pozwolenie na zbiórkę publiczną Decyzja nr 2/2010

W ramach zbiórki można przekazywać środki na podane powyżej konto, jak również do skarbonek opieczętowanych przez przewodniczącego ZMB. Sprzedawane są również cegiełki wartościowe o nominałach: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł. Są to druki ścisłego zarachowania, każda z nich posiada unikalny numer dla danego nominału oraz podpisy przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz skarbnika ZMB. Poniżej wzór cegiełki o nominale 50 zł.