Działania

Jubileusz XX-lecia Związku Młodzieży Białoruskiej

08.10.2011

W 2011 r. Związek Młodzieży Białoruskiej obchodził XX-lecie swego istnienia. Spotkanie jubileuszowe obyło się 8 października 2011 r. w Centrum Szczyty. Mieliśmy zaszczyt zaprosić byłych oraz obecnych członków ZMB, a także sympatyków i przyjaciół naszej organizacji.

Obchody rozpoczęły się pokazem spektaklu "Ja j u poli veroboju rosła" na Scenie Szczyty. Kolejnym punktem programu był projekt "Ściana Kalaż", prezentujący fotografie z 20-letniej historii ZMB. Ważnym punktem spotkania była prezentacja podsumowująca 20-lecie działalności Związku Młodzieży Białoruskiej pt. "20 kadrau ad Marenia da Miszki" - składająca się między innymi z: fragmentów filmów, wywiadów, zdjęć archiwalnych. Oficjalna część obchodów zakończyła się koncertem zespołu ILO&Friends, po którym miał miejsce poczęstunek, tort i ognisko.

  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota