Centrum

Маёвыя сустрэчы ў Шчытах [Запрашэнне / Zaproszenie]Majovyja Sustreczy 2015

Калі маёўка, дык у Шчытах!

Сардэчна запрашаем усіх - дзяцей, бацькоў і дзядуляў - на маёўку ў Шчытах!


22 траўня (надзеля) 14:00-18:00

ШЧЫТЫ – Цэнтр адукацыі і прамоцыі беларускай культуры

(Шчыты – Дзенцёлово 5, Гміна Орля)


"Маёвыя сустрэчы ў Шчытах" гэта нагода да інтэграцыі маладога і старэйшага пакаленняў беларусаў пры песні і музыцы. Гэта месца на выступы дашкольнікаў, маладзёвых груп, а таксама дасведчаных фальклорных калектываў. Сустрэчы будуць суправаджаць гульні дзя дзяцей, а любіцеляў беларускіх страваў запрашаем прыняць удзел у кулінарным конкурсе!


У праграме:

- канцэрт беларускіх калектываў: м.ін.: Лянок, Арляне, Баламуткі, Васілёчкі, Вэрвачкі, Фэрмата, 3 пальцы...

- конкурс на традыцыйную беларускую страву

- майстаркласы і мастацкія конкурсы для дзяцей


Пажадана ўзяць з сабою капу, пікнікавы кошычак ды страву на конкурс.


Арганізатары:

- ШЧЫТЫ – Зьвяз у карысць адукацыі і прамоцыі беларускай культуры

- Гмінны асяродак культуры ў Орлі


Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.


Сардэчна запрашаем!

"Шчыты" - Зьвяз у Карысьць Адукацыі і Прамоцыі Беларускай Культуры!Jeśli majówka - to w Szczytach!

Serdecznie zapraszamy wszystkich - dzieci, rodziców i dziadków - na majówkę w Szczytach!


22 maja (niedziela) 14:00-18:00
Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach
(Szczyty-Dzięciołowo 5, gm. Orla)

"Majovyja Sustreczy u Szczytach" to okazja do integracji młodego i starszego pokolenia Białorusinów przy wspólnym śpiewaniu i muzykowaniu. To miejsce na występy przedszkolaków, grup młodzieżowych, jak również doświadczonych zespołów folklorystycznych. Sustreczom towarzyszyć będą gry i zabawy dla dzieci, a miłośników białoruskich przysmaków zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym.


W programie:

- koncerty białoruskich zespołów, m.in. Lanok, Orlanie, Bałamutki, Wasiloczki, Werwaczki, Żełżyki, Fermata, 3 Palce, Malinki z Malinnik i in.

- konkurs na tradycyjną białoruską potrawę

- warsztaty i konkursy białoruskiego rękodzieła dla dzieci i rodziców


Prosimy o zabranie ze sobą koców, piknikowych koszy oraz potraw na konkurs.


Organizatorzy:

- Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej

- Gminny Ośrodek Kultury w Orli


Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.


Serdecznie zapraszamy!

"Szczyty" - Związek na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej