Działania

Zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego "Bogurodzica. Szlakiem podlaskich ikon".


Film mówi o ikonie, Bogurodzicy i kulcie maryjnym na terenach północno-wschodniej Polski, a także o wspólnych korzeniach ludzi tu zamieszkujących. Wędrówka szlakiem podlaskich ikon to także pretekst do zapoznania się z historią tego regionu.

Na temat historii i tradycji wypowiadają się: prof. Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Irena Matus czy historyk i etnograf, twórca Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Doroteusz Fionik, Ewa Zalewska z Supraskiego Muzeum Ikon oraz duchowni - o.Jerzy Bogacewicz (proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim) i o. Roman Kiszycki.

Obraz miał swoją premierę w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Tym razem zobaczyć go będzie można 4 grudnia 2016 roku (niedziela) o godz. 12 i 14 w Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach.

Film powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Orthnet, przy wsparciu finansowym województwa podlaskiego.

Projekt „Tradycyja – Suczasnaść – Buduczynia” to cykl spotkań skierowanych zarówno do społeczności lokalnej, jak również do szerszego grona odbiorców zainteresowanych pogłębieniem wiadomości na temat m.in. historii, tradycji, zwyczajów, ale także współczesnego oblicza życia kulturalnego Białorusinów. Pokaz filmu w ramach projektu „Tradycyja – Suczasnaść – Buduczynia” zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota