Działania

Związek na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej "Szczyty" oraz Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zapraszają do udziału w Festiwalu Architektury Drewnianej "Drzewo i Sacrum" 2014.

Pierwsza edycja imprezy odbędzie się w dniach 16 - 23 sierpnia 2014 r. w Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach - Dzięciołowie (gm. Orla).

Realizując Festiwal mamy aspiracje na stworzenie wydarzenia, które przyczyni się do promocji dziedzictwa kulturowego Podlasia, jakim jest drewniana architektura oraz które na trwale zaznaczy się na mapie kulturalnej województwa. Realizacja projektu stwarza możliwość wzbogacenia Podlaskiego Szlaku Kulturowego „Drzewo i Sacrum” o ciekawe działanie - coroczne święto drewnianej architektury, podczas którego powstawać będą instalacje/obiekty inspirowane dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Realizacja projektu pozwoli na szereg artystycznych i intelektualnych aktywności, a otwarty charakter Festiwalu będzie prowokował odbiorców do uszanowania dziedzictwa architektury drewnianej.PROGRAM FESTIWALU

WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE

16 - 22/08/2014 r. BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO INSPIROWANEGO DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ PODLASIA WEDŁUG PROJEKTU AGNIESZKI KACPRZAK I ŁUKASZA SZCZEPANOWICZA

OTWARTE WYKŁADY

16/08/2014 r., godz. 17.00

WYKŁAD dr ARTURA GAWŁA nt. DREWNIANEGO ZDOBNICTWA ARCHITEKTONICZNEGO NA PODLASIU

17/08/2014 r., godz. 17.00

WYKŁAD DOROTEUSZA FIONIKA nt. DREWNIANEGO BUDOWNICTWA NA PODLASIU + WIEDZA O REGIONIE

WYKŁAD dr JANUSZA KORBELA nt. KRAJOBRAZU KULTUROWEGO REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

POKAZ FILMU "Pamięć domu" I SPOTKANIE Z REŻYSERKĄ BEATĄ HYŻY-CZOŁPIŃSKĄ

18/08/2014 r., godz. 17.00

WYKŁAD AGNIESZKI KACPRZAK I ŁUKASZA SZCZEPANOWICZA nt. WSPÓŁCZESNEGO PODEJŚCIA DO BUDOWNICTWA W DREWNIE

WYKŁAD RAFAŁA SZYMCZAKA nt. NOWOCZESNYCH TECHNIK CIESIELSKICH

20/08/2014 r., godz. 17.00

WYKŁAD prof. JERZEGO UŚCINOWICZA nt. DRZEWO JAKO SAKRALNE MEDIUM W ARCHITEKTURZE I SZTUCE

WYKŁAD dr JANUSZA GRYCELA nt. TRANSPONOWANIE WZORCÓW I FORM CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA TRADYCYJNEGO BUDOWNICTWA DREWNIANEGO W ARCHITEKTURZE WSPÓŁCZESNEJ

WYKŁAD dr DANUTY KOROLCZUK nt. KRZYŻE I KAPLICZKI NA PODLASIU

WYKŁAD dr MAGDALENY SULIMY nt. WYKŁAD dr MAGDALENY SULIMY nt. DOM MIESZKALNY POGRANICZA ETNICZNEGO JAKO ZJAWISKO ARCHITEKTONICZNO-KULTUROWE (NA PRZYKŁADZIE WSI PODLASKIEJ)

21/08/2014 r., godz. 17.00

WYKŁAD JERZEGO OSTAPCZUKA nt. OCHRONY I KONSERWACJI ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

WYKŁAD ANNY USZYŃSKIEJ nt. KONSERWACJI, REKONSTRUKCJI I TRANSLOKACJI OBIEKTÓW DREWNIANYCH

UWAGA! Podane godziny wykładów są umowne. Organizator zastrzega, że program wykładów może ulec zmianie.

WYCIECZKI

16/08/2014 r. WYCIECZKA DO MUZEUM MAŁEJ OJCZYZNY W STUDZIWODACH

17/08/2014 r. WYCIECZKA DO PRACOWNI/WARSZTATU WŁODZIMIERZA NAUMIUKA

19/08/2014 r. WYCIECZKA PO PODLASKIM SZLAKU KULTUROWYM "DRZEWO I SACRUM"

FINAŁ PROJEKTU

23/08/2014 r., godz. 15.00 WERNISAŻ WYSTAWY

23/08/2014 r., godz. 15.30 KONCERT ZESPOŁU ŻEMERWA

23/08/2014 r., godz. 16.00 PANEL DYSKUSYJNY z udziałem zaproszonych gości nt. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DREWNIANEJ ARCHITEKTURY LUDOWEJ WE WSPÓŁCZESNYM BUDOWNICTWIE


UWAGA! Program Festiwalu może ulec zmianie.

Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY.

Organizatorzy: "SZCZYTY" - Związek na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej oraz Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

  • fota
  • fota
  • fota
  • fota