Działania

"Siewca" z wizytą w Centrum SZCZYTY

20 maja 2014 r. w ramach cyklu "Tradycyja, suczasnaść, buduczynia" odbyły się pokazy filmu "Siewca" o Doroteuszu Fioniku - założycielu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

W spotkaniu udział wzięli: Jerzy Kalina (reżyser filmu) oraz Anna Fionik (kierownik grupy Żemerwa).

Film dokumentalny „Siewca” pokazuje magiczny świat białoruskiej ludowości. W białoruskim raju utraconym kosiarze ubrani w wyszywane koszule ścinają zboże, a śpiew kobiet zbierających snopki niesie się po polach. To miejsce, w którym czas podlega tylko Bogu i przyrodzie, praca jest modlitwą, a święto obrzędem. Reżyserowi - Jerzemu Kalinie udało się odnaleźć ten dawno zaginiony, a być może nigdy nie istniejący świat w jednej z podlaskich wiosek.

Autor dokumentu podkreślał, że film pokazuje uniwersalne wartości zrozumiałe dla ludzi na całym świecie – miłość głównego bohatera do rodzimej kultury, którą usiłuje zasiać wśród członków swojej rodziny i innych ludzi. Film opowiada o niezwykłym mieszkańcu Podlasia Doroteuszu Fioniku, który kiedyś postanowił sobie, że będzie żył tak jak jego przodkowie. Tytułowy „Siewca” mieszka w znajdujących się w pobliżu Bielska Podlaskiego Studziwodach. Jest Białorusinem i obywatelem Polski, absolwentem prawosławnego seminarium duchownego, dyrygentem chóru cerkiewnego i założycielem Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach oraz redaktorem czasopisma „Bielski gościniec”. Fionik jest również autorem książek o regionie, a także założycielem zespołu Żemerwa wykonującego autentyczny folklor podlaski.

Projekt „Tradycyja – Suczasnaść – Buduczynia” to cykl różnotematycznych spotkań skierowanych zarówno do społeczności lokalnej, jak również do szerszego grona odbiorców zainteresowanych pogłębieniem wiadomości na temat m.in. historii, tradycji, zwyczajów, ale także współczesnego oblicza życia kulturalnego Białorusinów.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota