Działania

Tradycje zielarskie Białorusinów Podlasia - spotkanie z o. Gabrielem

20.12.2011

20 grudnia 2011 r. odbyło się kolejne spotkania z cyklu "Tradycyja, suczasnaść, buduczynia". Tym razem w Szczytach gościliśmy o. Gabriela - Archimandrytę Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu, który od 2008 roku organizuje życie monastyczne w pustelni, nieopodal wsi Odrynki. Od ponad 20 lat zajmuje się również ziołolecznictwem udzielając porad duchowych i zielarskich. W spotkaniu licznie uczestniczyli zarówno zaproszeni przez nas uczniowie Zespołu Szkół w Narwi, jak również mieszkańcy wsi Szczyty-Dzięciołowo i Szczyty-Nowodwory.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota
  • fota