Centrum

Zapraszamy na "Majowyja Sustreczy u SZCZYTACH”

Калі маёўка, дык у Шчытах!

Сардэчна запрашаем усіх - дзяцей, бацькоў і дзядуляў - на маёўку ў Шчытах!

27 траўня (надзеля) г. 14:00

ШЧЫТЫ – Цэнтр адукацыі і прамоцыі беларускай культуры (Шчыты – Дзенцёлово 5, Гміна Орля).

"Маёвыя сустрэчы ў Шчытах" гэта нагода да інтэграцыі маладога і старэйшага пакаленняў беларусаў пры песні і музыцы. Гэта месца на выступы дашкольнікаў, маладзёвых груп, а таксама дасведчаных фальклорных калектываў. Сустрэчы будуць суправаджаць гульні дзя дзяцей, а любіцеляў беларускіх страваў запрашаем прыняць удзел у кулінарным конкурсе!

У праграме:

- канцэрты (м.ін. Арляне, Васілёчкі, Вэрвачкі, Верасы, Лянок)

- майстар-класы

- беларуская кухня

Арганізатары:

- ШЧЫТЫ – Зьвяз у карысць адукацыі і прамоцыі беларускай культуры

- Гмінны асяродак культуры ў Орлі

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętzrnych i Administracji.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Сардэчна запрашаем!

"Шчыты" - Зьвяз у Карысьць Адукацыі і Прамоцыі Беларускай Культуры


Jeśli majówka - to w Szczytach!

Serdecznie zapraszamy wszystkich - dzieci, rodziców i dziadków - na majówkę w Szczytach!

27 maja (niedziela), godz. 14.00, Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej "SZCZYTY"

"Majovyja Sustreczy u Szczytach" to okazja do integracji młodego i starszego pokolenia Białorusinów przy wspólnym śpiewaniu i muzykowaniu. To miejsce na występy przedszkolaków, grup młodzieżowych, jak również doświadczonych zespołów folklorystycznych. Sustreczom towarzyszyć będą gry i zabawy dla dzieci, a miłośników białoruskich przysmaków zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym.

W programie:

- koncerty

- warsztaty

- białosruska kuchnia

Organizatorzy:

- Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej

- Gminny Ośrodek Kultury w Orli

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy!

  • fota